top of page

Próba obciążeniowa drzewa-Pulling Test

próba obciążeniowa drzew - pulling test.jpg

Najbardziej uznaną i wiarygodną metodą oceny stabilności drzewa w gruncie jest tzw. próba wyrywania lub inaczej próba obciążeniowa drzewa - znana jako pulling test.

Wykonuje się ją zazwyczaj wtedy kiedy metody podstawowej diagnostyki drzewa nie są wystarczające zaś osoba dokonująca oceny podejrzewa że drzewo może być zagrażające.

Pulling test powinien być także wykonywany każdorazowo po uszkodzeniu części korzenia podczas prac budowlanych.

Na czym polega próba obciążeniowa - pulling test?

Schemat próby obciążeniowej drzewa Fakopp

Badanie polega na przymocowaniu liny w około połowie wysokości badanego drzewa a następnie na zadaniu średniego obciążenia mającego symulować powiew silnego wiatru. System pomiarowy  firmy FAKOPP wyposażony jest w dwa rodzaje czujników które instaluje się na drzewie: elastometry - które  badają poziom stabilności pnia drzewa oraz inklinometry instalowane przy nabiegach korzeniowych - które rejestrują  minimalne odchylenia drzewa w trakcie badania. 

Inklinometr w próbie obciążeniowej drzewa - Pulling Test
Elastometr w próbie obciążeniowej drzewa - Pulling Test

Dodatkowo wartość siły z jaką działa się na drzewo jest monitorowana w trakcie badania elektronicznym siłomierzem. Cały przebieg badania jest kontrolowany z poziomu komputera który zapisuje wyniki pomiarów w czasie rzeczywistym. Ze względu na fakt, iż czujniki wykrywają nawet bardzo małe odchylenia - zaś próbę kontynuuje  się zazwyczaj do max. wychylenia o 0,2 stopnia - badanie jest bezpiecznym sposobem sprawdzenia stabilności drzewa w gruncie.

Dynamometr w próbie obciążeniowej drzewa - Pulling Test
Oprogramowanie do próby obciążeniowej drzewa - Pulling Test firmy FAKOPP

Ocena wyników badania pulling test

Już po wykonaniu badania oprogramowanie generuje nam wstępny wykres wykonanej próby a także oblicza współczynnik bezpieczeństwa SF.

Wykres z przeprowadzonej próby obciążeniowej drzewa - Pulling Test

Oprogramowanie do próby obciążeniowej drzew firmy Fakopp uwzględnia szereg czynników jakie mogą mieć wpływ na wynik badania. Przy pomiarze brane są pod uwagę między innymi takie parametry jak: powierzchnia korony drzewa, gatunek drzewa, siła wiatru jakiej podlegać może drzewo w miejscu gdzie rośnie oraz inne czynniki.

Po badaniu osoba dokonująca oceny danych  pulling testu wprowadza wszystkie dodatkowe parametry a następnie analizuje różne scenariusze sytuacyjne dla danego drzewa.

Na koniec generowany jest szczegółowy raport który zawiera dalsze zalecenia. 

Badanie daje nam odpowiedź czy drzewo jest bezpieczne czy też może w najbliższym czasie ulec wyłamaniu. 

W przypadku gdy drzewo jest zagrażające i zalecane jest jego usunięcie - taka opinia znajdzie się po wykonaniu próby obciążeniowej.

Jeśli drzewo lekko przekracza parametry stabilności ale ze względu na jego wartość można poprawić jego stabilność poprzez wykonanie odpowiednich zabiegów - wówczas taka opinia wraz z zaleceniami również zostanie zawarta w podsumowaniu próby obciążeniowej pulling test,

Jeśli drzewo jest stabilne i pomyślnie przejdzie badanie - właściciel terenu zapewni sobie spokój wiedząc, że otoczenie jego terenu jest bezpieczne.

Kiedy należy wykonać próbę obciążeniową pulling test ?
 

Badanie takie rekomendujemy w poniższych sytuacjach:
- system korzeniowy drzewa został uszkodzony podczas prowadzonych prac ziemnych 

- w przypadku drzew sędziwych u których dodatkowo występuje znaczne pochylenie

- drzewa rosnące na terenach o wysokim stopniu użytkowania - w pobliżu pasów drogowych, chodników, na terenach szkół, innych terenach z dużą ilością przechodniów

- drzewa których system korzeniowy mógł zostać uszkodzony podczas wichur lub innych zdarzeń losowych np. kolizja z pojazdem

- drzewa na których pojawiły się duże okazy owocników grzyba - co może świadczyć o wewnętrznym rozkładzie drewna

- w innych przypadkach kiedy podstawowa diagnostyka drzewa nie daje pewnej odpowiedzi co do stabilności i oceny bezpieczeństwa drzewa

Napisz do nas

AKARD Spółka z.o.o.

ul. Władysława IV 1

70-651 Szczecin

biuro@akard.pl

Godziny otwarcia:

Pn-Pt  8:00 - 16:00

Sob 8:00 - 16:00

lub zadzwoń

Twoje zapytanie zostało pomyślnie przesłane!

bottom of page