top of page

Podstawowa diagnostyka drzew-  badanie I stopnia

diagnostyka drzew Szczecin 3.jpg

Drzewo jako organizm długowieczny częstokroć przeżywa kilkukrotnie człowieka który je zasadził. Wartość drzew w naszym współczesnym życiu często jest niedoceniana jednak funkcje jakie pełnią mają nie tylko wymiar społeczny, przyrodniczy czy zabytkowy - ale ich wartość daje się przełożyć na wymiar materialny. Wytwarzanie tlenu, pochłanianie zanieczyszczeń powietrza i poprawa jakości powietrza, zatrzymywanie wody w glebie,  znaczne obniżanie temperatury w miejscach nasad - to tylko niektóre z funkcji drzew jakie niewątpliwie przynoszą nam korzyści materialne. Zazwyczaj drzewa które rosną w naturalnych warunkach niezmienianych przez człowieka posiadają własne mechanizmy obronne, które pozwalają na samodzielne dostosowywanie się do zmieniających się czynników zewnętrznych.

 

Drzewo w otoczeniu człowieka

Drzewa, które umiejscowione są w otoczeniu człowieka i jego infrastrukturze niestety często podlegają nagłym zmianom np. warunków siedliskowych - a że ich czas biologiczny płynie wolniej - nie potrafią się tak szybko dostosować do zmian jakie funduje im człowiek. Człowiek często nie zdaje sobie sprawy że taki czynnik jak: zasolenie gleby czy też zmiana zagęszczenia gleby w okolicy korzeniowej spowodowane np. zmianą funkcji terenu na jakim znajduje się drzewo; prace ziemne prowadzone w obrębie systemu korzeniowego bądź nieprawidłowo wykonane zabiegi  w obrębie korony drzewa - mogą w niedługim czasie zagrozić bytowi rośliny. Drzewo o osłabionej kondycji po pewnym czasie może stanowić zagrożenie dla ludzi i mienia - co już przekłada się na kwestie odpowiedzialności prawnej i materialnej właściciela. A za stan drzew na swoim terenie odpowiada jego właściciel. W przypadku szkód spowodowanych przez np. upadek drzewa powinien on być w stanie wykazać (wobec sądu lub ubezpieczyciela), że dotrzymał wszelkiej staranności aby zapewnić bezpieczeństwo publiczne. Stąd tak ważne jest aby okresowo zlecać podstawową diagnostykę drzew specjaliście który będzie w stanie ocenić stan drzewa.

Podstawowa diagnostyka drzew obejmuje:

- oznaczenie gatunku drzewa, określenie lokalizacji( adres/GPS), wykonanie pomiarów drzewa            (obwód pierśnicy, wysokość, powierzchnia korony)

- ustalenie sposobu użytkowania otoczenia, określenie rodzaju podłoża

- określenie stopnia ekspozycji na wiatr

- ocena stanu  odziomka i systemu korzeniowego z użyciem sondy arborystycznej, sprawdzenie stanu pnia z użyciem gumowego młotka 

- wizualna ocena stanu korony, listowia, wykrycie ew. zaburzeń w koronie i zagrożeń

-sprawdzenie występowania oznak chorobowych: grzyby, rozkład drewna, inne zmiany

- wykonanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej 

- przeprowadzenie wywiadu z właścicielem terenu na okoliczność ew. zmiany warunków siedliskowych drzewa

Przygotowanie opinii dendrologicznej, zalecenia dotyczące postępowania z drzewem

Po zebraniu wszelkich niezbędnych informacji przygotowywany jest raport z przeprowadzonych oględzin  stanu drzewa. Osoba oceniająca dokonuje weryfikacji i analizy zgromadzonych danych. 

W podsumowaniu określa się dalszy tok postępowania z drzewem:

1. Jeżeli jego stan jest niezagrażający - wyznacza się zalecany termin następnych oględzin.

2. Jeżeli drzewo wymaga dokonania zabiegów np. usunięcia zagrażających konarów, cięć poprawiających statykę, wykonania wiązań elastycznych w koronie lub też zabiegów poprawiających warunki siedliskowe - opisuje się rodzaj zabiegów i ich zakres.

3. Jeżeli osoba oceniająca po dokonaniu oględzin ma wątpliwości co do stanu drzewa i nie jest w stanie wydać jednoznacznej opinii - wydawane są zalecenia dotyczące wykonania badań specjalistycznych drugiego stopnia. Takie badania wymagają już użycia specjalistycznej aparatury.

W dalszej kolejności w razie potrzeb mogą być zlecane badania:

- Próba obciążeniowa drzew - tzw. pulling test

- Wykonanie tomografii pnia drzewa

- Inne badania specjalistyczne

Napisz do nas

AKARD Spółka z.o.o.

ul. Władysława IV 1

70-651 Szczecin

biuro@akard.pl

Godziny otwarcia:

Pn-Pt  8:00 - 16:00

Sob 8:00 - 16:00

lub zadzwoń

Twoje zapytanie zostało pomyślnie przesłane!

bottom of page